Salmon & cream pasta

Salmon & cream pasta

    Ready to reheat, serves 6 to 8 persons 

    380.00HKD

    CARM0023